hr-banner.webp
 • Нүүр
 • /Хүний нөөц
 • /Давуу талууд
Моносчууд бид
o_icon
Ур чадвар хөгжүүлэлт
o_icon
Давуу талууд
o_icon
Сонгон шалгаруулалт
o_icon
Нээлттэй ажлын байр
o_icon
Сургалт
o_icon
Санал хүсэлт
o_icon

Давуу талууд


ДААТГАЛ

 • Гэнэтийн ослын даатгал
 • Эрүүл мэндийн даатгал
 • Амь насны даатгал
 • Тэтгэврийн даатгал

ХӨНГӨЛӨЛТ

 • Хоол, унааны хөнгөлөлт
 • Утасны хөнгөлөлт
 • Бүтээгдэхүүн худалдан авалтын хөнгөлөлт
 • Албан хэрэгцээнд ашигласан автомашины элэгдлийн хөнгөлөлт

НЭМЭГДЭЛ

 • Эрдмийн цол, зэрэг дэвийн нэмэгдэл
 • Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл
 • Ажилласан жилийн нэмэгдэл
 • Хариуцлагын нэмэгдэл
 • Хөдөлмөрийн нөхцлийн нэмэгдэл

ТЭТГЭМЖ, ТУСЛАМЖ

 • Гэрлэх ёслол
 • Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн тэтгэмж
 • Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосны тэтгэмж
 • Ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлэх
 • Хүндэтгэн үзэх шалтгааны тусламж% дэмжлэг

ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ

 • Гэрлэх ёслол
 • Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн тэтгэмж
 • Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосны тэтгэмж
 • Ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлэх
 • Хүндэтгэн үзэх шалтгааны тусламж% дэмжлэг

©2022 МОНОС ГРУПП ХХК