SOCIALS
ТАНЫ БАЙРШИЛ: НҮҮР ХУУДАС \НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА \ НИЙГЭМ
2014-11-17 16:19 Нийгэм

Манай улсын экспортын нийт бүтээгдэхүүний 90 гаруй хувийг уул уурхайн бүтээгдэхүүн эзэлдэг. Харин үлдсэн ...

1 2 3 4