СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
ТАНЫ БАЙРШИЛ: НҮҮР ХУУДАС \ ХҮНИЙ НӨӨЦ \ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ