БИД МОНОСЧУУД
ТАНЫ БАЙРШИЛ: НҮҮР ХУУДАС \ХҮНИЙ НӨӨЦ